ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Festòs e Haghia Triada: bilanci e prospettive di ricerca. Giornata di studi in memoria di Vincenzo La Rosa

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (αίθουσα «Doro Levi»), Παρθενώνος 14
Ημερομηνία & ώρα: 2015/05/08, 09:30