ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Fokus Fortifikation – Ancient Fortifications in the Eastern Mediterranean

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Ακροπόλεως
Ημερομηνία & ώρα: 2012/12/06 - 2012/12/09