ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Fonctions, utilisations et représentations de l’espace dans les sépultures monumentales du Néolithique européen

Χώρα & πόλη: Γαλλία, Aix-en-Provence
Τόπος διεξαγωγής: Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), 5 rue du Château de l’Horloge
Ημερομηνία & ώρα: 2011/06/08 - 2011/06/10