ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο: Μια αέναη σχέση

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Νομισματικό Μουσείο-Ιλίου Μέλαθρον, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12
Ημερομηνία & ώρα: 2016/04/01, 09:00