ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

H Γαλλική Σχολή Αθηνών και η Κρήτη (19ος-20ός αιώνας)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ρέθυμνο
Τόπος διεξαγωγής: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, αίθουσα 56
Ημερομηνία & ώρα: 2014/10/29, 20:15


Ομιλητής/ές: Alexandre Farnoux (Διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών)