ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Hidden Surfaces: Adventures in Recovering a First Millennium BCE Regional Landscape

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Cyprus American Archaeological Research Institute Library, Ανδρέα Δημητρίου 11
Ημερομηνία & ώρα: 2013/04/25, 19:00


Ομιλητής/ές: Catherine Kearns (CAARI Junior Fulbright Fellow)