ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Hominins and Elephants in the Pleistocene: a Lesson from the Mediterranean

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 10/05/2018, 19:00


Ομιλητής/ές: Maria Rita Palombo (Sapienza University of Rome) & Eugenio Cerilli (Muzeo Nationale Romano e l’ Area Archeologica di Roma)