ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

How much is enough? Aspects of trade in Late Bronze Age Aegean

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Φειδίου 1)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/02/22, 18:00


Ομιλητής/ές: Άγγελος Παπαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών)