ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η ακρόπολη της Βραυρώνας κατά τη μυκηναϊκή περίοδο

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Ημερομηνία & ώρα: 2013/03/29, 19:00


Ομιλητής/ές: Κώστας Καλογερόπουλος (Ακαδημία Αθηνών)