ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η αρχαιολογία του υφάσματος (3ο μέρος)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 18/12/2018, 19:00

Τεχνίτρες της κλωστής στο προϊστορικό Αιγαίο: η αρχαιολογία ενός «επαγγέλματος»
Δρ. Σοφία Βακιρτζή,  Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

&

Ιστός και ιστία: τα υφάσματα στην κλασική Αθήνα
Δρ. Στέλλα Σπαντιδάκη, Πρόεδρος ARTEX, Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος

Απευθείας μετάδοση των ομιλιών:   http://media.ekt.gr/live