ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η κρητική «μήτρα» της μυκηναϊκής γραφής και διοίκησης

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 16/04/2019, 18:00


Ομιλητής/ές: Βασίλης Πετράκης (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)