ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η λειτουργία και χρήση των λίθινων εργαλείων

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: ASCSA, Wiener Lab
Ημερομηνία & ώρα: 2017/03/21, 10:00 - , 18:00


Ομιλητής/ές: Sylvie Beyries, Διευθύντρια ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας, Νίκαια