ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η μεσοελλαδική φάση του προϊστορικού οικισμού στην Αγία Παρασκευή Λαμίας

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Ημερομηνία & ώρα: 2014/05/23, 19:00


Ομιλητής/ές: Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου (Προϊσταμένη ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Ακύρωση
Αναβάλλεται!