ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η μεταφορά μεγάλων λίθινων όγκων στην Αίγυπτο

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σύλλογος των Αθηναίων, Κέκροπος 10, Πλάκα
Ημερομηνία & ώρα: 2014/12/15, 18:30


Ομιλητής/ές: Άννα Μιχαηλίδου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)