ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η μυκηναϊκή εποχή και η διάρκειά της στον αρχαίο Ελεώνα στη Βοιωτία (στα Αγγλικά)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9
Ημερομηνία & ώρα: 2015/02/20, 19:00


Ομιλητής/ές: Brendan Burke (University of Victoria) & Bryan Burns (Wellesley College)