ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η σημασία και ο συμβολισμός του πολέμου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο κατά την ΥΕΙΙΙ περίοδο

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 25/10/2018, 18:00


Ομιλητής/ές: Μερκούριος Γεωργιάδης (Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)