ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η συλλογή αρχαιοτήτων από την Εγγύς Ανατολή στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 2ος όροφος
Ημερομηνία & ώρα: 2013/05/24, 12:00


Ομιλητής/ές: Κωνσταντίνος Κοπανιάς