ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οι Τάφοι της Έγκωμης (Ανασκαφές Βρετανικού Μουσείου)

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Καστελλιώτισσα (περιοχή Πύλης Πάφου)
Ημερομηνία & ώρα: 2010/12/11, 09:30 - , 16:45

Πρόγραμμα

9.00-9.30 Εγγραφές

9.30-9.45 Χαιρετισμός Διευθύντριας Τμήματος Αρχαιοτήτων

ΜΕΡΟΣ 1

9.45-10.00 Δ. Πηλείδου (Έφορος Αρχαιοτήτων,Τμήμα Αρχαιοτήτων, Κύπρος), ‘Εισαγωγή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα της Έγκωμης’

10.00-10.25 T. Kiely (Βρετανικό Μουσείο, Ηνωμένο Βασίλειο), ‘Poachers turned gamekeepers? The British Museum archaeological agents in Cyprus in the 1890s’

10.25-10.50 Δ. Πηλείδου (Έφορος Αρχαιοτήτων,Τμήμα Αρχαιοτήτων, Κύπρος), ‘The Cypriot Pottery from the tombs of Enkomi’

10.50-11.15 P. Mountjoy (Βρετανική Σχολή Αθηνών), ‘Enkomi “Old Tombs” and the missing LHIIIC early phase’

11.15-11.40 Α. Παπαδόπουλος (Τμήμα Αρχαιοτήτων, Κύπρος), ‘Exceptional objects from old excavations. The case of Aegean artefacts at Enkomi (1896 excavations)’

11.40-12.15 Διάλειμμα

ΜΕΡΟΣ 2

12.15-12.40 N. Hirschfeld (Πανεπιστήμιο San Antonio, ΗΠΑ), ‘Further consideration of the marked pottery found in the Enkomi British Tombs’

12.40-13.05 R. and H. Merrillees (Παρίσι), ‘The cylinder and stamp seals from the British Museum excavations in the old collection of the Cyprus Museum’

13.05-13.30 H. Crossman (Πανεπιστήμιο Reading, Ηνωμένο Βασίλειο), ‘Contextual analysis of economic and social networks. The circulation of Bronze Age soft stone artifacts in Bahrain (Qala’ at al-Bahrain and Saar) and Cyprus (Enkomi and Maroni)’

13.30-15.00 Διάλειμμα

ΜΕΡΟΣ 3

15.00-15.25 L. Crewe (Πανεπιστήμιο Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο), ‘Making space for the living and the dead at Enkomi’

15.25-15.50 Ανθή Καλδέλη (Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), ‘Accomplishing the Objectives of the project: The methodological framework’

15.50-16.15 E. Gubel (Musées Royaux d’Art et Histoire,Βρυξέλλες, Βέλγιο), ‘Enkomi, Cyprus and Brussels, Belgium: The Cypriote Collection of the Royal museum of Art and History’

16. 15- 16.45 Συζήτηση

URL: http://www.mcw.gov.cy