ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οι θησαυροί του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώς και τα μινωικά εκθέματα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ηράκλειο
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα της "Σχολής Σχέσεων"στην οδό Γκάλι 8
Ημερομηνία & ώρα: 2015/10/28, 20:00


Ομιλητής/ές: Κωστής Ζ. Καζαμιάκης (Αρχιτέκτων,Ιστορικός Αρχιτεκτονικής, Ιστορικός Τέχνης)