ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Θρησκεία των Μυκηναίων όπως προκύπτει από τα κείμενα των πινακίδων Γραμμικής Β γραφής

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
Ημερομηνία & ώρα: 2016/12/20, 19:00


Ομιλητής/ές: Χ. Μπουλώτης, Ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών