ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδος στη Λοκρίδα (Καλαπόδι)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Ημερομηνία & ώρα: 2013/02/22, 19:00


Ομιλητής/ές: Σοφία Δημάκη (ΙΔ´ Ε.Π.Κ.Α.)