ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ιχνηλατώντας τον άνακτα: Συνάγοντας το ρόλο του ηγεμόνα στην Υστερομινωική ΙΙ-ΙΙΙΒ Κρήτη από την ανάλυση των τεκμηρίων Γραμμικής Β

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 2011/01/28, 18:30


Ομιλητής/ές: Βασίλης Πετράκης