ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Il tesoro di Poliochni (1956)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών
Ημερομηνία & ώρα: 23/04/2021


Ομιλητής/ές: Vincenzo Tine (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza )