ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

In search of contexts: The wall paintings of the Mycenaean palace at Pylos revisited

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 25/02/2021, 19:00


Ομιλητής/ές: Harilklia Brecoulaki (National Hellenic Research Foundation)

Εγγραφή

Διοργάνωση: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών