ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

In search of labyrinths and scripts: Aegean Bronze Age writings in modern art, literature, music, and other cultural practices

Χώρα & πόλη: Ιταλία
Ημερομηνία & ώρα: 13/05/2021, 16:30


Ομιλητής/ές: Nicoletta Momigliano (University of Bristol)