ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Insect fossils and environmental change in the Eastern Mediterranean

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή (Fitch Laboratory)
Ημερομηνία & ώρα: 2010/12/15, 19:00


Ομιλητής/ές: Dr Eva Panagiotakopoulou (University of Edinburgh)