ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Interpreting Minoan Architecture on site

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Παχειά Άμμος (Κρήτη)
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο Μελέτης Προϊστορικού Αιγαίου Ανατολικής Κρήτης
Ημερομηνία & ώρα: 2012/07/06, 21:00


Ομιλητής/ές: Prof. Clairy Palyvou and Dr. Eleutheria Tsakanika