ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

‘Invasions’, mate exchange networks and indigenous processes revisited: Study of human mobility patterns in the Aegean from the Early Neolithic until the Early Iron Age using an isolation by distance model

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Upper House, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52
Ημερομηνία & ώρα: 2014/10/13, 19:00


Ομιλητής/ές: Έφη Νικήτα