ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Investigating a Minoan Coastal Town in East Crete: new work at Palaikastro, 2012-16

Χώρα & πόλη: ΗΠΑ, Princeton, NJ
Τόπος διεξαγωγής: 106 McCormick Hall, Princeton University
Ημερομηνία & ώρα: 2017/03/02, 16:30


Ομιλητής/ές: Carl Knappett