ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΙΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Λαύριο
Τόπος διεξαγωγής: Κτηριακό Συγκρότημα Παλαιού Μηχανουργείου και Χυτηρίου
Ημερομηνία & ώρα: 2015/11/18 - 2015/11/22