ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο: παρεμβάσεις και διαχείριση, πρόσληψη και μετασχηματισμοί

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ (Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος )
Ημερομηνία & ώρα: 2016/11/03 - 2016/11/04