ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Italian School of Archaeology at Athens Works in progress

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή
Ημερομηνία & ώρα: 2011/12/15, 09:30

9.30 – 10.10 Ada CARUSO, ‘La Scuola di Platone ad Atene: topografia e strutture nell’area dell’Accademia’
Respondent: Haris Koronakis

10.10 – 10.50 Barbara MONTECCHI, ‘Contare a Haghia Triada: mezzi, modalità e scopi del controllo economico-amministrativo neopalaziale’
Respondent: Artemis Karnava

10.50 – 11.10 coffee break

11.10 – 11.50 Carmelo DI NICUOLO, ‘I Bagni del Serangheion al Pireo: alle origini dell‘architettura termale in Grecia’
Respondent: Georgios Steinhauer

11.50 – 12.30 Caterina PARIGI, ‘Atene e il sacco di Silla: evidenze archeologiche e topografiche’
Respondent: Nikos Tsoniotis

12.30 – 13.10 Francesca LUONGO, ‘Il Santuario di Artemis Orthia: una rilettura stratigrafica, monumentale e cronologica’
Respondent: Angela Pontrandolfo e Adamantia Vasilogamvrou

15.00 – 15.40 Valeria VACCARO, ‘L’iconografia della scimmia (IX-V sec. a.C.) in Grecia ed in Italia’
Respondent: Maurizio Harari

15.40 – 16.20 Daniela PUCCINI, ‘Monete e opere pubbliche. Emissioni monetali di Cirene nel IV sec.a.C.’
Respondent: Maria Caltabiano

16.20 – 16.40 coffee break

16.40 – 17.20 Anna DI GIOIA, ‘Studi Megaresi. Religione e società nella Megaride’
Respondent : Henri Treziny e Michel Gras

17.20 – 18.00 Maria Grazia PALMIERI, ‘Siti di produzione ceramica in Grecia: criteri di identificazione, specializzazione, dislocazione. Alcuni esempi’
Respondent: Emanuele Greco

18.00 – 18.40 Anna LENA, ‘Il porto di Magdala Tracheae’
Respondent: Irene Bragantini