ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Aula, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών
Ημερομηνία & ώρα: 2016/05/27