ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κοινωνική ταυτότητα και πολιτιστικός διάλογος στο Ανατολικό Αιγαίο κατά την Προϊστορία: Οι ανασκαφές στο Λιμάν Τεπέ Σμύρνης, τη Μίλητο και το Ηραίον Σάμου

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο της Καστελιώτισσας
Ημερομηνία & ώρα: 2014/03/07, 18:00


Ομιλητής/ές: Ουρανία Κουκά (Πανεπιστήμιο Κύπρου)