ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Kirrha, a Middle and Late Helladic Site on the Northern Shore of the Corinthian Gulf : An ongoing research

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Ημερομηνία & ώρα: 06/02/2024, 20:00


Ομιλητής/ές: Raphaël Orgeolet (Centre Camille Jullian / Université d’Aix-Marseille)

Συνδιοργάνωση: The Institut français des études anatoliennes (IFEA), the Institut français du Proche-Orient (IFPO), the École française d’Athènes (EFA), the Institut français d’archéologie orientale (IFAO)

Περισσότερες πληροφορίες