ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Krig och krigare under bronsåldern

Χώρα & πόλη: Σουηδία, Göteborg
Τόπος διεξαγωγής: Västsvenska Avdelningen & Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, , Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2nd floor, room T302
Ημερομηνία & ώρα: 2016/02/27, 14:00 - , 16:30