ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Late Bronze Age Glass Production and Exchange in Egypt and the Eastern Mediterranean

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή (Fitch Laboratory)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/11/21, 17:00


Ομιλητής/ές: Melina Smirniou (British School at Athens)