ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Layers of memory. 2009-2019: Ten years of excavations and research at Kirrha (Phocis, Greece)

Χώρα & πόλη: Αγγλία, Λονδίνο
Τόπος διεξαγωγής: Institute of Classical Studies, Senate House Malet St, Room 349
Ημερομηνία & ώρα: 10/03/2021


Ομιλητής/ές: Raphaël Orgeolet (Marseilles)