ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Le reciproche influenze sulle produzioni ceramiche di Cipro e dell’Egeo dagli inizi del secondo millennio a circa il 1200 a.C.

Χώρα & πόλη: Ιταλία, Βενετία
Τόπος διεξαγωγής: Polo Didattico San Basilio, Room 0D
Ημερομηνία & ώρα: 28/11/2019, 17:15


Ομιλητής/ές: Giampaolo Graziadio (Università di Pisa)