ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Leaving no stone unturned: an update on miniature oxhide ingots from Late Bronze Age Cyprus

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Ημερομηνία & ώρα: 07/11/2022, 19:30


Ομιλητής/ές: Dr Francesca Meneghetti

Εγγραφή

Διοργάνωση: Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου