ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Λευκαντί, Ξερόπολη: 10 χρόνια αρχαιολογικής έρευνας (2003-2013)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Λευκαντί (Εύβοια)
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογικός χώρος Ξερόπολης, Λευκαντί
Ημερομηνία & ώρα: 2013/09/08, 17:00