ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Leska, A New Peak Sanctuary at Kythera

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1
Ημερομηνία & ώρα: 2013/04/17, 18:00


Ομιλητής/ές: Δρ. Μερκούριος Γεωργιάδης (Nottingham)