ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Life and Death on Chryssi Island in the Early Byzantine Period

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Παχεία Άμμος
Ημερομηνία & ώρα: 21/09/2022, 19:00


Ομιλητής/ές: Prof. Susan Kirkpatrick Smith

Περισσότερες πληροφορίες

Διοργάνωση: INSTAP Study Center for East Crete