ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

LVII Riunione Scientifica IIPP 2022 – Periplous: il mare nella Preistoria mediterranea

Χώρα & πόλη: Ιταλία, Συρακούσες
Τόπος διεξαγωγής: Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, villa del Tellaro e Akrai, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi – Viale Teocrito 66
Ημερομηνία & ώρα: 19/10/2022 - 22/10/2022