ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

“Λύκτος, πόλις Κρήτης”: Νέες ανασκαφές και ιστορική διαχρονία

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Ημερομηνία & ώρα: 26/11/2021, 18:00


Ομιλητής/ές: Αντώνης Κοτσώνας