ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Making Gender with Things: Gendered Identities and Material Culture in Late Minoan III Crete

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα (Χαιρεφώντος 14, Πλάκα) Διοργάνωση: Φινλανδικό Iνστιτούτο Aθηνών
Ημερομηνία & ώρα: 25/11/2019, 19:00


Ομιλητής/ές: Anna Lucia D’Agata (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma)