ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θαλάσσιοι διάλογοι: Μεγέθη και τρόποι αλληλεπίδρασης μεταξύ προϊστορικού Ηραίου Σάμου και του υπόλοιπου Αιγαίου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 30/03/2018, 19:00


Ομιλητής/ές: Ουρανία Κουκά (Πανεπιστήμιο Κύπρου)