ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Material Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14
Ημερομηνία & ώρα: 2015/01/30 - 2015/02/01