ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Materiality, Relationality and Self-Construction: Lithics and Individuals in the Palaeolithic Record of Greece

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών (Οδός Νοταρά 51α, Εξάρχεια)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/03/16, 19:30


Ομιλητής/ές: Dr. Fotini Korfidou (University of Southampton)