ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Materiality

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Louvain-La-Neuve
Τόπος διεξαγωγής: Université Catholique de Louvain, ERAS 54, Collège Erasme, Place Blaise Pascal 1, 1348 Louvain-La-Neuve
Ημερομηνία & ώρα: 2010/12/07, 10:45 - , 11:45


Ομιλητής/ές: Pr. Carl Knappett (University of Toronto)